ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΔΕΚΤΩΡ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: Κ/Ξ ΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ & ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ο.Ε.