Μελέτη αναβάθμισης υφιστάμενης πίστας motocross που περιλαμβάνει:

  • Μελέτη χωματουργικών εργασιών για την διαμόρφωση ειδικών περιφραγμένων χώρων σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑΜΟΤΟΕ.
  • Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης των επισκεπτών.
  • Ειδικές κατασκευές (χώρος πλυντηρίου μηχανών, κερκίδες, θέσεις κριτών, δεξαμενή λιποσυλλέκτη).
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις (αίθουσα συλλόγου, press room, ιατρείο, αναψυκτήριο, χώρους υγιεινής).
  • Υδραυλική μελέτη και ειδικό σύστημα διαβροχής της πίστας.
  • Μελέτη φωτισμού.