Στα πλαίσια της Αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων υπό την εποπτεία της FRAPORT HELLAS, η INTRAKAT μας ανέθεσε πλήθος εργασιών στο Άκτιο όπως:

  • Συντήρηση κελύφους από οπλισμένο σκυρόδεμα του κτιρίου. Επισκευή αποσάθρωσης και αποκατάστασης και παράδοση με τελική βαφή.
  • Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων του Αεροδρομίου. 
  • Κατασκευή νέας πτέρυγας από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: Κ/Ξ ΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ & ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ο.Ε.