Η νέα ομάδα μας έχει μια υψηλή εξειδίκευση στα έργα μετατροπής ανακυκλώσιμων δομικών υλικών και μελετά, με ιδιαίτερη επιτυχία, αρχιτεκτονικές κατασκευές από shipping container.