Αρχιτεκτονικό – Εμφανές Σκυρόδεμα

 

Το εμφανές σκυρόδεμα με την έννοια της αρχιτεκτονικής εφαρμογής έχει αποκτήσει μια έντονη και πολύ δυνατή παρουσία την τελευταία δεκαετία στην χώρα μας. Χρησιμοποιήθηκε και ήρθε να απαντήσει στην μόνιμη πρακτική του σοβά και έφερε τον αέρα της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής απαίτησης. Μια απαίτηση που αναγκαστικά περικλείει, μιας και εκτός από φέρον στοιχείο είναι και τελειωμένη επιφάνεια η οποία παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο. Δημιουργείται έτσι μία απαιτητική κατασκευαστική αρτιότητα καθώς δεν υπάρχει άλλη στρώση να παραλάβει τυχόν ατέλειες. Χρησιμοποιείται σε κτήρια όπως το νέο Μουσείο Ακρόπολης, σε πλήθος Ολυμπιακών έργων, γέφυρες, κτήρια γραφείων, κατοικίες κλπ.

Η εταιρεία μας έχει μια ειδίκευση στον τομέα αυτό και έχει να επιδείξει κατασκευές  με υψηλές απαιτήσεις γεωμετρίας και επιφάνειας.

Πρόοδος Κατασκευής Αρχιτεκτονικού Σκυροδέματος