ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΤ ΑΤΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: Κ/Ξ ΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ & ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ο.Ε.