Κατασκευή Οχετού Ομβρίων μήκους 2500 μμ – Εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος

Θέση: Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ