Συμμετέχουμε στην μεγάλη επένδυση της KNAUF σαν υπεργολάβοι της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ.

Αντικείμενο μας ήταν βιομηχανικό δάπεδο εμβαδού 12.000 τετρ.,γενικές οικοδομικές εργασίες όπως θεμελίωση νέου κτιρίου μεταλλικής κατασκευής, τοποθέτηση πλακιδίων, υποστήριξη ηλεκτρολογικών εργασιών.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ