Ανάδοχος: Art Constructions
Κατασκευαστής: Δυτική Εργολαβική 

Πρόκειται για μελέτη-κατασκευή της εν λόγω τεχνικής εταιρείας. Αναλάβαμε σαν υπεργολάβοι τον οικοδομικό σκελετό και την κατασκευή των πυλώνων ύψους 9 μέτρων του στεγάστρου που διακοσμεί την πόλη του Αγρινίου.