ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: Κ/Ξ ΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ & ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ο.Ε.