ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ: Κ/Ξ   ΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ  & ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ο.Ε.