ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

(ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ)