Δυτική Εργολαβική

About us second variant

Animated team presentation page with services
[ultimate_spacer height=”100″ height_on_tabs=”90″ height_on_mob=”70″][ultimate_heading heading_type=”customizable” main_heading=”Pellentesque fermentum tincidunt” heading_tag=”h5″ heading_content=”meet the team” heading_typography_type=”default” main_heading_default_style=”normal” main_heading_default_weight=”600″ subheading_type=”default” default_sub_heading=”Enthusiastic experts” subheading_tag=”h3″ subheading_typography_type=”default” sub_heading_default_style=”normal” sub_heading_default_weight=”400″ alignment=”center” heading_configuration=”bottom” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”75″ line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#cccccc” icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_style=”font-weight:bold;” spacer_margin=”margin-top:25px;” line_width=”550″][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”45″ height_on_tabs=”30″ height_on_mob=”30″]
team image
Peter Johnson
CEO, Designer
You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If you're not passionate enough from the start, you'll never stick it out.
team image
Ben Robertson
Developer
You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If you're not passionate enough from the start, you'll never stick it out.
team image
Oliver Jennings
Manager
You have to be burning with an idea, or a problem, or a wrong that you want to right. If you're not passionate enough from the start, you'll never stick it out.
[ultimate_spacer height=”60″ height_on_tabs=”40″ height_on_mob=”40″]
[ultimate_spacer height=”190″ height_on_tabs=”100″ height_on_mob=”100″][ultimate_heading main_heading=”USERS ORIENTED” heading_tag=”h5″ default_sub_heading=”Usability and user convenience are the cornerstones of design.” subheading_tag=”h3″ alignment=”center” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”48″ line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#d2d2d2″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ heading_type=”default” subheading_type=”default” heading_configuration=”top” line_width=”100″ spacer_margin=”margin-top:30px;” heading_typography_type=”default” main_heading_default_style=”normal” main_heading_default_weight=”400″ subheading_typography_type=”default” sub_heading_default_style=”normal” sub_heading_default_weight=”400″ module_animation=”transition.slideRightBigIn”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”20″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”30″]

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

[ultimate_spacer height=”20″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″][ult_buttons btn_title=”VIEW FEATURES” btn_link=”url:%23||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_padding_left=”45″ btn_padding_top=”17″ btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#383838″ btn_hover=”ubtn-bottom-bg” btn_anim_effect=”none” btn_bg_color_hover=”#948f79″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ btn_shadow_size=”5″ enable_tooltip=”” tooltip_pos=”left” module_animation=”transition.slideRightIn”][ultimate_spacer height=”165″ height_on_tabs=”100″ height_on_mob=”100″]
[ultimate_heading main_heading=”ELABORATED STYLE” heading_tag=”h5″ default_sub_heading=”Nullam placerat felis metus. In suscipit tincidunt faucibus.” subheading_tag=”h3″ alignment=”center” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”48″ line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#ffffff” icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ heading_type=”default” subheading_type=”customizable” heading_configuration=”top” line_width=”100″ spacer_margin=”margin-top:30px;” heading_typography_type=”default” main_heading_default_style=”normal” main_heading_default_weight=”400″ subheading_typography_type=”default” sub_heading_default_style=”italic” sub_heading_default_weight=”400″ module_animation=”transition.expandIn”]Freedom to express yourself. [/ultimate_heading]
[ultimate_spacer height=”170″ height_on_tabs=”150″ height_on_mob=”100″]
[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”dfd-icon-browser” img_width=”48″ icon_size=”23″ icon_color=”#948f79″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ enable_custom_title_typography=”yes” title=”Numerous headers” read_more=”none” read_more_style=”dots” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”left” enable_custom_subtitle_typography=”no” module_animation=”transition.slideRightIn”]The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”dfd-icon-small_caps” img_width=”48″ icon_size=”23″ icon_color=”#948f79″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ enable_custom_title_typography=”yes” title=”Easy Google Fonts” read_more=”none” read_more_style=”dots” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”left” enable_custom_subtitle_typography=”no” module_animation=”transition.slideRightIn”]The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”dfd-icon-settings_2″ img_width=”48″ icon_size=”23″ icon_color=”#948f79″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ enable_custom_title_typography=”yes” title=”Advanced options” read_more=”none” read_more_style=”dots” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”left” enable_custom_subtitle_typography=”no” module_animation=”transition.slideRightIn”]The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks.[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”selector” img_width=”48″ icon_size=”23″ icon_color=”#948f79″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ enable_custom_title_typography=”yes” title=”Customized modules” read_more=”none” read_more_style=”dots” read_text=”Read More” hover_effect=”style_1″ pos=”left” icon=”dfd-icon-folder” enable_custom_subtitle_typography=”no” module_animation=”transition.slideRightIn”]The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks.[/bsf-info-box]
[ultimate_spacer height=”130″ height_on_tabs=”90″ height_on_mob=”80″]
[ultimate_spacer height=”20″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″]
[ultimate_spacer height=”100″ height_on_tabs=”90″ height_on_mob=”70″][ultimate_heading main_heading=”WHAT WE DO” heading_tag=”h5″ subheading_tag=”h3″ alignment=”center” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#d2d2d2″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ heading_type=”default” subheading_type=”default” default_sub_heading=”Discover something more every day” heading_configuration=”top” spacer_margin=”margin-top:30px;” line_width=”100″ spacer_img_width=”48″ heading_typography_type=”default” main_heading_default_style=”normal” main_heading_default_weight=”400″ subheading_typography_type=”default” sub_heading_default_style=”normal” sub_heading_default_weight=”400″ module_animation=”transition.expandIn”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”70″ height_on_tabs=”60″ height_on_mob=”35″]
[ultimate_spacer height=”100″ height_on_tabs=”90″ height_on_mob=”70″]
[ultimate_heading heading_type=”customizable” main_heading=”Pellentesque fermentum tincidunt” heading_tag=”h5″ heading_content=”Our best offers” heading_typography_type=”default” main_heading_default_style=”normal” main_heading_default_weight=”600″ subheading_type=”default” default_sub_heading=”Get the best on the market” subheading_tag=”h3″ subheading_typography_type=”default” sub_heading_default_style=”normal” sub_heading_default_weight=”400″ alignment=”center” heading_configuration=”bottom” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”75″ line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#cccccc” icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_style=”font-weight:bold;” spacer_margin=”margin-top:30px;” line_width=”550″ module_animation=”transition.expandIn”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”20″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”0″]
[ultimate_pricing design_style=”design01″ color_scheme=”black” package_heading=”Light” package_sub_heading=”Get the basics ” price_value=”€” package_price=”180″ package_unit=”mo” price_sub_heading=”Basic planning and customer support while developing the architect project.” package_btn_text=”Buy now” package_featured=”” package_hot=”” module_animation=”transition.slideRightIn” package_link=”url:%23||”]

One room apartment

Architect sketch

Contractor service included

Interior design solutions

Material supply

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design01″ color_scheme=”black” package_heading=”Expert” package_sub_heading=”All included pack” price_value=”€” package_price=”250″ package_unit=”mo” price_sub_heading=”Full range of interior/exterior design, preliminary planning and legal services. ” package_btn_text=”Buy now” package_featured=”” package_hot=”enable” module_animation=”transition.fadeIn” package_link=”url:%23||”]

Household/apartment

Sketch + 3D visualization

Contractor & material supply

Exterior & interior design

Legal services

[/ultimate_pricing]

[ultimate_pricing design_style=”design01″ color_scheme=”black” package_heading=”Medium” package_sub_heading=”Standard package” price_value=”€” package_price=”210″ package_unit=”mo” price_sub_heading=”Average services with 3D modelling and landscape solutions for country/city.” package_btn_text=”Buy now” package_featured=”” package_hot=”” module_animation=”transition.slideLeftIn” package_link=”url:%23||”]

Max 2 room apartment

Architect sketch

Exterior & interior design

Contractor service included

Material supply

[/ultimate_pricing]

[ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”70″ height_on_mob=”50″]
[ultimate_spacer height=”180″ height_on_tabs=”120″ height_on_mob=”80″][ultimate_heading heading_type=”customizable” main_heading=”Pellentesque fermentum tincidunt” heading_tag=”h5″ heading_content=”Clients’ comments” heading_typography_type=”default” main_heading_default_style=”normal” main_heading_default_weight=”600″ subheading_type=”default” default_sub_heading=”Testimonials ” subheading_tag=”h3″ subheading_typography_type=”default” sub_heading_default_style=”normal” sub_heading_default_weight=”400″ alignment=”center” heading_configuration=”bottom” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” spacer_img_width=”75″ line_style=”dotted” line_height=”1″ line_color=”#5f5f5f” icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_style=”font-weight:bold;” spacer_margin=”margin-top:25px;” line_width=”550″ module_animation=”transition.expandIn”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”25″ height_on_mob=”20″][ultimate_carousel slider_type=”horizontal” slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ infinite_loop=”on” speed=”300″ autoplay=”on” autoplay_speed=”5000″ arrows=”show” arrow_style=”default” border_size=”2″ arrow_color=”#e8e8e8″ arrow_size=”24″ next_icon=”dfd-icon-right_2″ prev_icon=”dfd-icon-left_2″ dots=”show” dots_color=”#e5e5e5″ dots_icon=”dfd-circle-small-dots” draggable=”on” touch_move=”on” enable_counter=”yes” arrows_always_show=”” item_animation=”slideInDown”]
Nam a diam tincidunt, condimentum nisi et, fringilla lectus. Nullam nec lectus eu erat tempus pulvinar. Quisque mauris felis, porta et cursus vel, efficitur et velit. Duis nisl metus, porta non dignissim quis, lobortis at neque. Ut eros odio, facilisis pulvinar leo vehicula, sagittis fermentum magna. Vestibulum fringilla sem ut libero varius, vel bibendum sem placerat.
Barbara Sommer
Sales manager
Nam a diam tincidunt, condimentum nisi et, fringilla lectus. Nullam nec lectus eu erat tempus pulvinar. Quisque mauris felis, porta et cursus vel, efficitur et velit. Duis nisl metus, porta non dignissim quis, lobortis at neque. Ut eros odio, facilisis pulvinar leo vehicula, sagittis fermentum magna. Vestibulum fringilla sem ut libero varius, vel bibendum sem placerat.
Brandon Walsh
Programmer
Nam a diam tincidunt, condimentum nisi et, fringilla lectus. Nullam nec lectus eu erat tempus pulvinar. Quisque mauris felis, porta et cursus vel, efficitur et velit. Duis nisl metus, porta non dignissim quis, lobortis at neque. Ut eros odio, facilisis pulvinar leo vehicula, sagittis fermentum magna. Vestibulum fringilla sem ut libero varius, vel bibendum sem placerat.
David Brown
Blogger
[/ultimate_carousel][ultimate_spacer height=”180″ height_on_tabs=”120″ height_on_mob=”80″]
[ultimate_spacer height=”60″ height_on_tabs=”40″ height_on_mob=”40″]
[ultimate_spacer height=”40″ height_on_tabs=”40″ height_on_mob=”10″]