Ανάδοχος : ALPINE BAU

Κατασκευαστής Οπλισμένου Σκυροδέματος: Δυτική Εργολαβική 

To κτίριο είναι ένα κλασικό τύπου Aldi Market με προδιαγραφές πολύ υψηλές κατά τα γερμανικά πρότυπα. Κατασκευάστηκε ένα τσιμεντένιο κέλυφος και το σύνολο των εσωτερικών τοιχοποιιών έγινε από αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα .