Εσωτερική ανακαίνιση διαμερίσματος με σύγχρονα υλικά και ανακατασκευή των βασικών δικτύων. Στόχος, η μετατροπή ενός τυπικού αστικού διαμερίσματος σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον, με ενεργειακή απόδοση και αρχιτεκτονική άποψη.