Ανακαίνιση γραφείων εταιρείας στο Taufkissen στην περιοχή Μονάχου.